EMOCIONALNO LECENJE HOMEOPATIJOM PDF

Posted in Career This website uses cookies to improve your experience. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies.

Author:Akinomi Fele
Country:Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):1 September 2011
Pages:60
PDF File Size:5.88 Mb
ePub File Size:16.62 Mb
ISBN:692-7-69438-908-7
Downloads:2721
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezitaxeSpisak lekova s preporuenim izgovorom naziva Re zahvalnosti elim da se zahvalim svima koji su me podrali na putu kroz ivot, posebno onima koji su me najvie nauili: svojim roditeljima koji su mi podarili moj nesvesni deo, kao i svima onima koji su doprineli buenju moje svesti.

Meu njima su moja deca Sara, Elejn i Oliver, moja unuka Zoi, kao i mnogobrojni tera-puti, prijatelji, prijateljice i ljubavnice, posebno Vendi, Dener, Teri, Aleksis i Rozalind koje su direktno doprinele ovoj knjizi, kao i sve moje homeopatske kolege i prijatelji. Takoe se zahvaljujem svojim uiteljima homeopatije, Tomasu Lakenbiju Momi, Vasilisu Gegasu, Dordu Vitulkasu, Rajanu ankaranu i drugima koji su na mene duboko uticali. Najvie se, ipak, zahvaljujem svojim naboljim uiteljima, svojim pacijentima i uenicima, koji su strpljivo trpeli moje uenje!

Mnogo hvala i urednicima i osoblju iz Izdavake kue Element Books koji su moju knjigu preradili i uobliili. Predgovor dr Brajan Kaplan Niko razuman ne moe da sumnja u fantastian napredak koji je medicinska nauka postigla u ovom veku.

Potencijalno smrtonosne bolesti kao to su upala plua, meningitis i tuberkuloza danas se lece skoro rutinski. Otkrie insulina donelo je olakanje dijabetiarima.

Transplantacije organa donele su novi ivot i pokretljivost hiljadama ljudi. Demoni poput sifilisa ili Hodki-nove bolesti naprosto su saseene u korenu. Ipak, veliki broj hroninih bolesti kao to su ekcemi, migrene, kolitis i artritis, da nabrojimo samo neke od njih, i dalje se teko lece.

Uprkos tome, ortodoksna medicina, znatno potpomognuta tehnolokom revolucijom, ostaje i dalje prvi izbor za veinu ljudi na Zapadu. Iako joj niko ne porie velike pobede u ratu protiv bolesti, medu bolesnicima koji su joj se obratili sve ee se uje nezadovoljno mrmljanje. Razlog tome moda lei u injenici da konvencionalna medicina putujui sve dublje kroz elektronski mikroskop naunih otkria gubi iz vida drevno umee isceljivanja.

Kako u nauci prevladava deterministiki nain miljenja, umee terapijskog sluanja potisnuto je u drugi plan. Bez sumnje, treba da posmatra-mo elije kroz mikroskop, ali pri tom ne treba da zaboravimo da se izmaknemo korak i sagledamo svet kojem te elije pripadaju. Pacijent u celini, njegova lina istorija, odnosi s ljudima, porodica, posao i poloaj u drutvu, sve to moe snano da utie na nastajanje i trajanje bolesti.

Ironija je da je veina lekara i te kako svesna tih uticaja. Niko medicinski obrazovan ne porie da stres i strepnja mogu da izaEmocionalno leenje homeopatijom zovu ir na elucu. Ali ipak se taj ir leci lekovima koji zaustavljaju luenje kiseline u elucu. Kod oveka koji je doiveo veliki ok zubari esto zapaaju pogoranje stanja desni, ali su obueni da se bave samo desnima i zubima, zbog ega se esto ose-aju nemonima da se pozabave emocionalnim okruenjem koje je oslabilo imunoloki sistem i time dopustilo promene na tkivu.

Za Pitera apela najvanije su psihofizioloke promene koje doputaju da se bolest razvije i spreavaju telo da se putem prirodnih isceliteljskih procesa izlei. U ovoj knjizi on otvoreno i iskreno govori ne samo o svom velikom iskustvu lekarahome-opate, nego i o sopstvenom ivotu i linom istraivanju psihote- rapije.

On smatra da je osetljivost na bolest obino izazvana velikim emocionalnim okom. Takav ok moe da se dogodi u detinjf, stvu, kao to smatraju mnogi sledbenici Frojda i Klajna, ili ak f u materici, jer emocionalna trauma majke moe snano da deluje na njenu fiziologiju, i da se prenese na plod. Naravno, kao lekari, ponekad ne moemo da otkrijemo takve traume, jer su esto savreno skrivene i zatiene, zakopane u nesvesno, isu-vie bolne da da bi ih se pacijent setio.

Meutim, izgledi da ot-! Piter apel pre-! Struan klasini homeopata slian je detektivu koji u pacijentovoj ivotnoj prii traga za putokazima j koji e ga dovesti do pravog leka. Te vinjete lekarska struka e opisati kao anegdote" i bie u pravu. Autorova teorija da duboka emocionalna trauma moe izazvati osetljivost na bolest nije nauna, jer se ne moe ni potvrditi ni opovrgnuti.

Ali prie nose peat autentinih dogaaja, a veina homeopata e se sloPredgovor iti da njihovi lekovi prepisani za osobu u celini, mogu da pro-izvedu duboke fizioloke i psiholoke promene. Homeopatski pristup pacijentu kree se izmeu dva pola. S jedne strane je prepisivanje leka za postojeu bolest, a s druge paljivo sluanje i ekanje dapacijent otkrije pravo sredite svog problema. Kod Pitera apela pretee drugi pristup, a ova knjiga koristan je doprinos klasinoj homeopatiji usme-renoj na celovitu osobu.

One ine osnovu onoga to nazivamo bolest, a razreava-njem tih oseanja moemo bolest izleiti. Zamisao da emocionalna trauma moe da utie na bolest za mnoge itaoce moe biti potpuno nova, a kod nekih moe izazvati krajnu sumnjiavost. Ali u isceliteljskim strukama danas su to uobiajeni pojmovi. Moe se dogoditi da dogaaja koji nas je traumatizovao u prolosti nismo ni svesni.

Mogue je, na primer, da ne budemo svesni da neprijatan dogaaj, koji se dogodio dok smo bili vrlo mladi, i danas dramatino utie na nae ponaanje. Ova knjiga to vrlo direktno i jasno objanjava. Cilj joj je da probudi vau svesnost i pomogne vam da se osposobite kako biste mogli sami sebi da pomognete.

Sadri dovoljno informacija koje vam mogu pomoi da homeopatskim lekovima iscelite novije emocionalne traume i ilustruje sluajeve u kojima se to dogodilo. Takoe objanjava gde i kako zatraiti profesionalnu pomo. Potanko objanjava kako postii zaista udesna izleenja koristei homeopatiju na jednostavan, delotvoran i temeljit nain.

Namenjena je itaocu bez ikakvog predznanja o homeopatiji. Moete je upotrebiti da biste sami sebi pomogli, ili kao vodi u pronalaenju strune isceliteljske pomoi. Poto sadri mnoge nove zamisli, moe biti zanimljiva i profesionalnim homeopata-ma i studentima homeopatije. Ja, meutim, poznajem veliki broj ljudi koji su sasvim sposobni da pomognu sebi i svojim blinjima, samo ako im se prue potrebne informacije.

Osim toga, u mnogim zemljama u kojima radim, takva struna pomo naprosto nije dostupna. Pomalo sa strepnjom koraam obema stazama i onom samopomoi i onom strune pomoi , nadajui se da e italac upotrebiti svoj zdrav razum i odluiti ta je za njega bolje. Samjuel Haneman, utemeljitelj ovog sistema leenja, otkrio ga je pomnim eksperimentisanjem i posmatranjem, a ostatak ivota je proveo usavravajui ga.

Otkrio je da se leenje moe temeljiti na loginim i lekovitim naelima. Kljuni princip koji je otkrio glasi slino se leci slinim. To su tipini simptomi alergije na polen, pa e se onima koji od nje pate prepisati lek napravljen od luka. Homeopate su otkrile lekovita svojstva vie stotina supstanci. Isprobavali su ih na dobrovoljcima, esto sebi samima, i stvorili obuhvatan skup lekova za veinu funkcionalnih poremeaja i bolesti kod ljudi.

Haneman je uoio da znakovi i simptomi bolesti nisu i sama bolest, nego pouzdani pokazatelji za pronalaenje leka. Otkrio je da je bolest unutranji proces koji se odvija logino i po pravilima, i da osim telesnih komponenti ukljuuje misli i oseanja. Haneman je, takode, otkrio jedinstven a jednostavan nain pripremanja homeopatskih lekova od nepreradenih prirodnih supstanci.

Taj postupak, nazvan potenciranje, poveava njihova lekovita svojstva, a uklanja sve propratne pojave. U homeopatiji nema propratnih pojava - ona je potpuno bezopasna. Konvencionalna lekarska praksa obino je usmerena na leenje fizikih posledica traume, a ne obraa se panja na uzroke tih posledica, ili se oni ne prepoznaju, jer se u sutini veruje da je svaka bolest fizike prirode.

Tako to dijagnozu postavlja na osnovu fizikih znakova, a zatim se ti isti znakovi negiraju lekovima, omoguava rast unutranjoj traumi koja moe da dobije dimenzije prave katastrofe. To je osnovni medicinski pristup bolestima kao to su astma, ekcemi, migrene, menstrualni problemi, artritis i upala grla.

Homeopatski lekovi oponaaju" unutranje traume. Oni podseaju" telo da se od njih odlepi" i da ih razgradi", kako bi mogle da prirodno nestanu. Oslobaanjem unutranje traume njene spoljanje posledice takozvana bolest , iezavaju. Prirodno su izlecene unutranjom isceliteljskom inteligencijom imunolokim sistemom. To podstie prirodni unutranji proces da u budunosti oslobaa organizam od slinih trauma. Ako, na primer, neki lek omogui otru razmenu miljenja i raisti atmosferu, bolesnik moe uvideti da je to bolji nain reavanja problema, pa tako postupati i ubudue.

Oni danas predstavljaju praktino potpun skup is-celiteljskih energija koje odgovaraju psihofizikim traumatskim stanjima i kompenzacijama na koje nas prisiljava na ego. One odraavaju obrasce trauma nastalih u ljudskoj rasi od njenih poetaka. Na prvom je kineska medicina, na treem leenje biljem, dok je konvencionalna medicina na etvrtom mestu. Imajui u vidu injenicu da ostala tri sistema leenja postoje ve hiljadama godina, to je vredno napomenuti.

A jedan ovek radei iz poetka sam, utemeljio je novi sistem leenja koji je poput oluje osvojio svet i, zahvaljujui svojoj efikasnosti, uprkos ogromnom otporu, uspeo da se probije na drugo mesto. Da je homeopatija naila umesto fanatine zasle-pljenosti na razuman prijem, najverovatnije bi sada bila najzas-tupljeniji metod leenja u svetu. MOJ STAV Radei kao homeopata tokom poslednjih osamnaest godina, video sam veliku koliinu emocionalne traume, a i sam sam proao kroz brojna traumatina iskustva.

Ova knjiga je rezultat mojih unutranjih iskustava, kao i zapaanja u mojoj homeopatskoj praksi. Spoznao sam da su povrni naini leenja koji su danas uobiajeni u naoj kulturi npr. Imao sam prilike da radim sa stotinama lekara koji su stalno iznova potvrivali sve to sam ovde napisao. Ako ste doiveli saobraajnu nesreu, jasno je da vam je esto potrebna hirurka intervencija, a vetina hirurga moe biti izuzetna.

Hirurka intervencija moe biti prikladna i kad se patologija razvila, jer je dugo bila zanemarena. Bolje je imati vetaki kuk nego biti u invalidskim kolicima.

Slino tome, ako obolite od smrtonosne bolesti, antibiotici su verovatno najbolji nain da se spasite. Moderna medicina je, najee, izvrsna u akutnoj ivotnoj krizi na kraju nekog hroninog stanja, ali kod rutinskih bolesti njeni nedostaci su oiti. Kako je homeopatija holistiki pristup leenju, u svom poslu pomno sluam pacijenta da bih shvatio njegovu bolest u kontekstu njegovog naina ivota. Kao homeopata pokuavam da sjedinim pacijentov nain ivota, njegove potekoe i bolesti u celovitu homeopatsku sintezu na osnovu koje prepisujem homeopatski program leenja.

Tako saznam vie linih ispovesti nego veina ljudi. Sluam na hiljade ivotnih pria od kojih je svaka jedinstvena. Prie o bolesti propraene su oseanjima gubitka, tuge, straha, uasa, povredenosti, odbaenosti, nedostatka ljubavi, i jo mnogo ega.

Ponekad su to prie o katastrofama, ratu, nasilju i zlostavljanju. Ponekad sluam o tajnoj policiji, o plemenskom ivotu, ili o istinskoj materijalnoj bedi. Cesto pacijentu u snovima dolaze slike koje su izraz trauma iz njegove bliske i daleke prolosti. Sve to pomeano izatkalo je obrazac koji je odraz svakog pojedinca, na nain dubok, a ipak jednostavan.

Kada ga jednom uoimo i shvatimo, moemo ga prepoznati kod ljudi irom sveta. U treem poglavlju izneseni su primeri, odnosno sluajevi, a u etvrtom se potanko razmatraju iznesene ideje u praksi.

Ostatak knjige govori o tome kako homeopatijom sami i uz strunu pomo moete izleiti opisane traume. Isus je pretrpeo muke na krstu zbog nas", kau hriani.

LA SORPRESA DE NANDI PDF

EMOCIONALNO LIJEČENJE HOMEOPATIJOM

You already recently rated this item. Your request to send this item has been completed. Subjects Psychic trauma — Homeopathic treatment. Llecenje a copy in the library Finding libraries that hold this item However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

JORGE RUFFINELLI PDF

Emocionalno lečenje homeopatijom Piter Čapel

.

EP-4PDA3I MANUAL PDF

EMOCIONALNO LEČENJE HOMEOPATIJOM Piter Čapel

.

Related Articles