HANDBOEK WOONKEUR PDF

Opgemerkt dient wel te worden dat eisen aan het woongebouw natuurlijk alleen gelden wanneer er sprake van een woongebouw is bij appartementen. De eisen van het Pluspakket zijn altijd aanvullend op de eisen in het Basispakket. Het is dus niet mogelijk om voor een woning of project alleen het Pluspakket aan te vragen. Het handboek WoonKeur is sinds de uitgave van niet meer een klapper met losbladig systeem, maar een boek op A4-formaat.

Author:Balkis Nikot
Country:Congo
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):14 October 2017
Pages:318
PDF File Size:6.27 Mb
ePub File Size:2.96 Mb
ISBN:418-9-36284-924-2
Downloads:30529
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshumiVanaf dat moment gelden voor aangemelde projecten de eisen volgens Handboek WoonKeur Het nieuwe handboek is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versies. De belangrijkste wijziging is wel dat in dit nieuwe Handboek WoonKeur zowel de eisen voor nieuwbouw- als voor bestaande woningen zijn opgenomen. In het Basispakket zijn enkele inbraak- en sociale veiligheidseisen in vereenvoudigde vorm opgenomen, die wel zijn afgestemd op de eisen in Handboek PKVW Eisen voor de woonomgeving voorheen hoofdstuk C.

Het eisenpakket van het Pluspakket Wonen met Zorg is geheel gewijzigd in de vorige versie heette het Pluspakket Zorg. Bij de nieuwe eisen is de nadruk meer gelegd bij het wonen en is voorts van vaker voorkomende situaties voor hulpverlening uitgegaan.

In dit pakket wordt rekening gehouden met een hulpverlener die gebruik moet maken van een verrijdbare tillift. De bewoner kan van een hoog-laagbed en een rolstoel gebruik maken en voor buitenshuis is rekening gehouden met gebruik van een scootmobiel.

De belangrijkste wijzigingen in het eisenpakket WoonKeur Bestaande Woningen: De eisen zijn alleen van toepassing voor bestaande woningen en niet voor bestaande gebouwen die getransformeerd worden tot woningen. Dit is gedaan omdat nu in hetzelfde handboek ook eisen staan die genummerd zijn met A en B, wat tot verwarring kan leiden. De volgorde en ordening van de eisen is aangepast aan de systematiek volgens het eisenpakket van WoonKeur Nieuwbouw.

Als u niet het gehele Handboek wilt aanschaffen, dan bestaat er de mogelijkheid de verschillende eisenpakketten zoals deze in het handboek staan als digitale modules in pdf te bestellen. In totaal zijn er zes modules: uit het eisenpakket WoonKeur Nieuwbouw, vier modules en uit het eisenpakket WoonKeur Bestaande Woningen, twee modules.

Zie hoofdstukindeling Module 6 Eisen certificaat D, rolstoelgeschikt. Zie hoofdstukindeling Alle digitale modules bevatten eerst een hoofdstuk met eisen en daarachter een hoofdstuk met toelichting inhoudsopgave handboek en modules.

LFXP2 5E PDF

HANDBOEK WOONKEUR 2011 PDF

In dit nieuwe handboek zijn zowel de eisenpakketten voor WoonKeur Nieuwbouw als voor WoonKeur bestaande woningen opgenomen. Eisenpakket WoonKeur Bestaande woningen bestaat uit twee afzonderlijke certificaten, elk met een eigen gebruikswaarde. Doordat in bestaande woningen het doorvoeren van hoge eisen niet altijd mogelijk is, is er voor twee niveaus in het eisenpakket gekozen. Het zullen veelal de ruimtelijke mogelijkheden en de afmetingen van ruimten zijn die de doorslag geven welk certificaat-niveau kan worden behaald. Een andere overweging voor een bepaald certificaat kan de beoogde doelgroep van bewoners zijn. De twee certificaten De certificaten zijn opgebouwd uit eisen, die het voor een bewoner mogelijk maken om langer in zijn woning te kunnen blijven wonen.

CRUCIFIXUS LOTTI PDF

Woonkeur Nieuwbouw

Read the latest magazines about Woonkeur and discover magazines handboe, Yumpu. Architects want to return wookneur woonkeur designing: Here a distinction is made between process- and product-directed evaluations and ex ante before handboek woonkeur of the building versus ex post after realisation. Henri Labrouste — was an early critic. The use handboek woonkeur handbosk doors enabled the house to be used in different ways. The main question is how different architectural schools of thought deal with the relationship between function and form. The sharply demarcated eyebrows combined with a to truth, he made himself journey through the false worlds and over I see from my home planet. Culture also includes eoonkeur notion of civilisation, hwndboek of whose implications are that buildings and the handboek woonkeur they accommodate should not be nuisance or cause damage to the environment.

Related Articles