KANONSKO PRAVO PDF

Meztiran If, however, the ;ravo is sick and cannot be transferred elsewhere from the rectory without inconveniencethe bishop is to leave him the useeven exclusive useof the rectory while this necessity lasts. If the bishop then judges that removal must take placehe paternally is to persuade the pastor to resign within fifteen daysafter having explainedfor validitythe cause and arguments for the removal. Kanonsko pravo crkveno pravo Spanish Translator Find similarities across all translators. Use the three translators to create the most accurate translation. Log in Sign up. Category:Canon law — Wikidata If the pastor has not responded within the prescribed daysthe bishop is to repeat the invitation and extend the useful time to respond.

Author:Dosida Arashijar
Country:Mozambique
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):3 May 2012
Pages:466
PDF File Size:15.82 Mb
ePub File Size:1.86 Mb
ISBN:288-1-91431-697-8
Downloads:73565
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YomuroCerkev je duhovna in hkrati vidna zemeljska stvarnost. Kanonsko pravo zaradi svoje dvojne narave ni primerljivo s civilnimi ureditvami. Predmet obsegla zgodovinski del z razvojem pravnih virov s poudarkom na kodifikaciji kanonskega prava v obliki prvega Zakonika iz leta in sedaj veljavnega Zakonika cerkvenega prava ZCP iz leta Nosilec predmeta: doc. Andrej Saje Temeljna literatura in viri: Andrej Saje.

Morala in pravo. Elektronska izdaja. Andrej Saje. Stres, Anton. Vremenita crkvena dobra. Bogoslovska smotra, vol. Urad Vlade RS za verske skupnosti. Ljubljana, Urad Vlade RS za verske skupnosti Izbrani zgodovinski in pravni vidiki, Mednarodni posvet In Zakonik cerkvenega prava, Ljubljana, New Commentary on Canon Law. James A. An Introduction to Canon Law. Kristjan in njegove temeljne pravice v Cerkvi.

Cerkveno pravo. Razgledi po pravu. Sveto in svetno, Pravni vidiki verske svobode. Reference nosilca: Celotna bibliografija je dostopna pod raz. Edinost in dialog: revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, , letn. Edinost in dialog: revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. Religious education at schools in Slovenia. Bogoslovni vestnik, , letn. Bogoslovni vestnik.

Simulacija privolitve v zakon. Innsbruck; Wien: Tyrolia , str. Lex victrix in caritate: zbornik ob sedemdesetletnici p. Geburtstag, Kanonistische Studien und Texte, Bd.

Kanonsko pravo i medicina: izabrana pitanja: zbornik radova VI. Zagreb: Glas Koncila. La preparazione del can.

108 SIVAN POTTRI PDF

Kanonsko pravo

.

ANNE CALHOUN LIBERATING LACEY PDF

kanonsko pravo

.

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL NEWSTROM PDF

Kanonsko pravo Katoliške cerkve

.

2N5401 SMD DATASHEET PDF

Studiranje kanonskog prava u Zagrebu starije od Pravnog fakulteta

.

Related Articles