KSIEGA STRACHOW PDF

Mikajinn Refresh and try again. Create lists, stdachow and reviews: Acha rated it liked it Nov 25, Please verify that you are not a robot. The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. Judyta rated it liked it Dec 26, Please enter your name.

Author:Akigore Maulmaran
Country:Honduras
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):12 July 2008
Pages:194
PDF File Size:4.10 Mb
ePub File Size:13.22 Mb
ISBN:948-1-67398-558-7
Downloads:57076
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrileCzytelnicy Ksigi strachw nie pogniewaj si chyba na mnie o to, e nie wymieniem prawdziwych nazwisk tych osb, oraz wybacz mi zmian nazwy miejscowoci, w jakiej si te dramatyczne zdarzenia odbyy. Zainteresowani i tak bd wiedzieli, o kim pisz, a wielbiciele piknego krajobrazu zapewne zdoaj odnale jezioro Jasie nawet jeli okae si, e w rzeczywistoci nazywa si ono inaczej.

Pierwszy z nich wietnie strzela z kuszy, drugi - by bardzo spostrzegawczy, a trzeci - chodzi zwinnie po drzewach. O ich poprzednich przygodach dowiedzie si moe czytelnik z ksiek: Wyspa zoczycw i Pan Samochodzik i templariusze]. Natychmiast po przyjedzie odwiedzili mnie w mym mieszkaniu, aby opowiedzie o swych wakacyjnych przygodach.

W sierpniu kady z nich jecha na pozosta cz wakacji razem z rodzicami, pozostawali wic w miecie tylko przez kilka dni i w tym to czasie niemal codziennie skadali mi wizyty.

Ja take miaem im co opowiada, wanie powrciem z Pragi, gdzie wesp z czeskim detektywem amatorem, panem Dohnalem, udao mi si rozwiza zagadk, ktr ochrzcilimy kryptonimem Golem. W sierpniu wybieraem si na zasuony wypoczynek, cho jeszcze nie byem zdecydowany, dokd skieruj swj samochd wypeniony sprztem turystycznym.

Obz harcerski, na ktrym przebywali trzej moi modzi przyjaciele, znajdowa si na Pojezierzu Myliborskim, w przepiknej krainie bogatej w lasy, rzeki, jeziora i stawy. Uroczy ten zaktek mieci si w najdalej wysunitym na zachd uku Odry; bez trudu moecie go odnale na mapie.

Chopcy pokazali mi swoje wakacyjne zdjcia: zobaczyem lesiste brzegi jeziora Jasie, paac niemieckiego grafa - zamieniony na dom wypoczynkowy dla zagranicznych turystw, obz harcerski - kilkanacie wielkich namiotw zbudowanych tu za koloni domkw campingowych.

Obejrzaem rwnie brulion, na ktrym napisano wielkimi literami: Ksiga strachw. Zauwayem w brulionie wklejone fotografie jakich ruin porosych krzakami, zdjcie wielkiego gazu narzutowego i rozstajw lenych drg, gdzie sta pochylony krzy. Pozostae stronice brulionu zapisane zostay ksztatnym pismem Wilhelma Tella. Ogldajc zrobion przez chopcw map okolicy dowiedziaem si, e jezioro Jasie ksztatem swym przypomina liter S. Paac ley po jednej stronie wypitego brzuszka tej litery, a po drugiej stronie znajduje si kolonia domkw campingowych.

Tam take, obok, by obz harcerzy. Na mapie kilka miejsc zaznaczono czerwonymi krzyykami i literkami MS. I co to za Ksiga strachw?

Polega ona na tym, e na mapie okolicy, gdzie przebywa druyna harcerska, zaznacza si wszystkie miejsca, w ktrych rzekomo straszy. MS to wanie: Miejsce, w ktrym straszy. Potem robi si Ksig strachw i zapisuje w niej wszystkie legendy o rnych miejscowych strachach.

A nastpnie poszczeglne zastpy odwiedzaj noc owe eMeSy i po stwierdzeniu, e adnych strachw si nie spotkao, harcerze zostawiaj tabliczk z napisem: Sprawdzono. Strachw nie ma. I zapewne pena emocji przywiadczyem. Oczywicie odwiedzilicie wszystkie te zaznaczone na mapie eMeSy i nigdzie strachw nie napotkalicie.

Nie wierz w duchy ani w upiory stwierdzi Wilhelm Tell, a Sokole Oko przytakn mu gow. Tylko Wiewirka odwrci twarz w stron okna, jak gdyby nagle zainteresowa si latajcymi po niebie gobiami. Wydao mi si, e chopiec nie chce si wypowiedzie ani na tak, ani na nie. Wzruszy ramionami.

Zreszt - znowu wzruszy ramionami - pan mi tak samo nie uwierzy, jak caa nasza druyna. Po prostu zemdlae w ruinach starego obserwatorium i miae przykre majaki. Co to jest takiego? Prosz, niech pan zobaczy Wiewirka pogrzeba kieszeniach spodni i poda mosin tulejk.

Wicej na ten temat nic nie powiem, bo i tak mi nikt nie uwierzy. A ja swoje wiem i przekona si nie dam. Tylko go przedtem nie zauwaylimy - pogardliwie rzek Wilhelm Tell. W starym obserwatorium astronomicznym zapewne mona znale wiele rnych dziwnych przedmiotw. Kcili si jeszcze czas jaki, a ja ogldaem mosin tulejk stanowic przedmiot sporu.

Staraem si nada swej twarzy wyraz obojtnoci, z trudem jednak hamowaem ogarniajce mnie podniecenie. Wreszcie oddaem Wiewirce tulejk i zapytaem: - C to za ruiny obserwatorium astronomicznego?

I jak to waciwie byo z tym zemdleniem? Wiewirka by swoich kolegw. Zoyem zeznania zapisane w Ksidze strachw i nie zamierzam ich odwoa, chobycie si ze mnie miali przez kilka miesicy. Wilhelm Tell podsun mi brulion. Jeli pan chce, moemy Ksig zostawi panu do jutra. Potem musimy j zwrci druynie.

Czym prdzej schowaem brulion do szuflady biurka. Leaa w pobliu zemdlonego Wiewirki, w ruinach starego obserwatorium. Wic od tej chwili upyno zaledwie cztery dni liczyem gono. Wilhelm Tell zerkn na mnie uwanie. Odpowiedziaem wykrtnie: - Po prostu chc pozna istot waszego sporu. Dlatego chtnie przeczytam Ksig strachw.

I ju wicej nie nawizywaem w rozmowie do tej sprawy. Opowiedziaem chopcom o swych przygodach w Pradze i nawet radziem si, czy napisa o nich now ksik. Lecz gdy tylko zamkny si drzwi za moimi przyjacimi, szybko wrciem do biurka, pooyem na nim Ksig s t r a c h w i zagbiem si w lekturze. Tej nocy wiato bardzo dugo nie gaso w moich oknach. O drugiej po pnocy signem na pk, gdzie trzymaem przewodniki z rnych okolic Polski, i rozoyem map Pojezierza Myliborskiego.

Wiedziaem ju, dokd skieruj swj wehiku i gdzie spdz urlop. Nad Jasieniem, tam gdzie jeszcze przed kilkoma dniami obozowali moi przyjaciele. Ale nie wolno mi byo o tym mwi, zapowiadaa si bardzo niebezpieczna przygoda, wic wolaem, aby chopcy sierpie spdzili ze swoimi rodzicami.

Gdybym wtajemniczy ich w swoje podejrzenia, zmusiliby mnie do zabrania ich ze sob. A tego wanie chciaem unikn.

Nazajutrz oddaem im Ksig strachw i powiedziaem, e trudno mi jest wypowiedzie si na temat niezwykych przey Wiewirki. Potem szybko poegnaem ich, gdy - jak powiedziaem i co byo zreszt prawd - nadesza pora mego wyjazdu na urlop. Gdzie w Polsk, bez adnego celu - rzekem mocno ciskajc ich donie. Naprawd chciaem by domylaem naprawd z Opowiedziaa tulejka, ktr za ju nazajutrz w Jasieniu.

Albowiem si, jak to byo przygod Wiewirki. Bya to uska naboju do Kilkakrotnie ogldaem taki pistolet, widziaem naboje do niego. Moi trzej przyjaciele poszli noc do starego obserwatorium, aby stwierdzi, czy tam straszy. I do jednego z nich, Wiewirki, kto strzeli z gazowego pistoletu, oszaamiajc go i powodujc krtkie omdlenie. Ju sam taki fakt wystarczyby, aby skierowa mj wehiku w tamte okolice.

Interesujcych faktw byo jednak wicej, znalazem je wanie w Ksidze strachw. I tym wydarzeniom powicam t ksik. Nasz obz harcerski zbudowany zosta na brzegu piknego jeziora Jasie, w okolicy niezwykle malowniczej, na Pojezierzu Myliborskim.

Otaczaj jezioro lesiste wzgrza pene jarw i wwozw, przez ktre pyn mae rzeczki. Na jednym kocu jeziora, od strony poudniowej, rozciga si wie ze starym kocikiem, a na drugim kocu jeziora znajduje si zrujnowany myn. O dwa kilometry od wioski, na brzegu jeziora, stoi paac z dwiema strzelistymi wieami i wielkim tarasem. Dookoa paacu rozciga si rozlegy i dziki park. Caa ta okolica - jeziora, wielkie lasy i pola uprawne za wsi - naleay niegdy do rodu hrabiw von Haubitz.

We wsi Jasie, ktra nazw bierze od jeziora, mieszka przewanie ludno napywowa, przybya zza Bugu lub z Polski centralnej, ale jest take kilka rodzin yjcych tutaj z dziada pradziada, tak zwani autochtoni, czyli Polacy, ktrzy mimo e dugo przebywali pod jarzmem niemieckim, nie dali si zgermanizowa. W czasie dziaa wojennych w roku paac Haubitzw zosta czciowo zrujnowany, ale w niedugim czasie odbudowano go i, ze wzgldu na pikn okolic, przeznaczono na orodek wczasowy dla turystw polskich i zagranicznych.

Przyjedaj tu gocie z Niemiec, Anglii, Szwecji, Francji, Zwizku Radzieckiego i Czechosowacji; na brzegu jeziora zbudowano przysta z wypoyczalni sprztu sportowego. W parku paacowym, w najodleglejszym jego zaktku, na szczycie duego wzgrza, znajduj si ruiny dziwacznej budowli zaronite krzakami i modymi drzewami. S to pozostaoci prywatnego obserwatorium astronomicznego zbudowanego przed siedemdziesiciu laty przez wczesnego dziedzica tej ziemi, grafa Volkmara von Haubitz, ktry pasjonowa si astronomi i podobno mia w tej dziedzinie nawet due sukcesy, sta si odkrywc jakiej gwiazdy czy te planety.

By on jedn ze wiatlejszych postaci swego rodu, za jego ycia polskim chopom yo si stosunkowo dobrze. Ale jego synowie nie podzielali zainteresowa swego ojca, nie pasjonowali si astronomi, starali si zrobi karier wojskow w pruskiej armii i wszelkimi siami dyli do zgermanizowania ludnoci w swojej okolicy, rugowali z ziemi polskich chopw, a na ich miejsce sprowadzali kolonistw niemieckich.

Pozwolili oni, aby czas obrci w ruin obserwatorium ich dziada, ktre dzi stanowi tylko malowniczy zabytek odwiedzany przez turystw. Jeli chodzi o strachy i upiory, to miejscowa ludno na og nie wierzy w nie i na nasze pytanie zazwyczaj odpowiadano wzruszeniem ramion lub artobliwymi uwagami, e wszystkie miejscowe strachy wyniosy si razem z hitlerowcami.

Mimo to jednak udao si nam nakoni pewnego czowieka do wskazania miejsc, gdzie straszy. Zrobilimy map tych okolic i postanowilimy je zbada, aby ostatecznie rozwia wiar w upiory. A oto miejsca, w ktrych podobno straszy: 1. Myn Topielec. Tak dziwn nazw nosz ruiny myna na kocu jeziora. Podobno przed trzydziestu laty by to najpikniejszy w okolicy myn z wielkim koem poruszanym przez spitrzone wody niewielkiego strumienia spywajcego do jeziora. Wacicielem myna by straszliwy skpiec, ktry nawet wasnej onie aowa jedzenia, tak e wkrtce zmara.

Mynarz nie oeni si powtrnie, a w miar upywu lat stawa si coraz bardziej skpy.

RESONANCIA SCHUMANN PDF

Ksiega strachow - Zbigniew Nienacki.pdf

.

CALDER-MOIR IT GOVERNANCE FRAMEWORK PDF

Księga strachów - streszczenie

.

BABU RAJAB ALI POETRY PDF

Pan Samochodzik i Księga Strachów

.

Related Articles